EN

HK ReSku

2014. aastast tegutsenud mikroettevõtte eesmärk on pakkuda paindlikku ja kvaliteetset teenust skulptuuri ja restaureerimise / konserveerimise vallas. Ettevõtte asutajaks on skulptor-konservaator Heiti Kulmar ja teda abistavad projektipõhiselt erialased kolleegid.

Ettevõtte pakutavad teenused on:

Muinsuskaitse- ja kultuuriväärtustega objektide seisundi hinnangute läbi viimine Tartus ja Lõuna-Eestis ning seotud restaureerimis- ja konserveerimisprojektide koostamine ja ellu viimine.

Restaureerimisvaldkonnas: kivist ja kipsist objektide konserveerimine, monumentide seisukorra hinnang ja korrastamine, ajaloolise interjööri uuringud ja konserveerimine, konsultatsioonid.

Kunstivaldkonnas: skulptuurid, miniatuurid, fabritseerimise eritellimused, stukkdekoor, vormid ja kipsornamendid, töötoad.

CV Heiti Kulmar (Kunst)

Kontakt:

oubelify(at)gmail.com
+372 58581678

Ettevõte:

ArtResku

(Belify OÜ, reg. kood 12626377)

oubelify(at)gmail.com