Konserveerimine

Millega võiks meie poole pöörduda?

Kivist, betoonist ja kipsist teosed, arhitektuurilised elemendid ja monumendid, mis vajavad korrastamist või seisukorra hinnangut. Lisaks eelmainitud materjalidele võime tegeleda ka puidust, pronksist, plastist jm. objektidega, kuid meie fookuseks on peamiselt kips ja looduslik kivi.

Konserveerida või restaureerida?

Konserveerimise või restaureerimise otsus sõltub soovitud eesmärkidest ja objektist, millega töötatakse. Konservaatoril lasub vastutus austada originaalmaterjali ja ajaloolist tõde ning vältida pöördumatute lisanduste või muutuste teostamist. Samas on oluline välistada edasine lagunemine ning tuua esile võimalikult suurel määral objektiga seotud inimestele olulisi väärtuseid kandvaid aspekte. Restaureerimise korral lisatakse kahjustunud objektile terviku saavutamiseks materjale ning üldiselt sekkutakse selle ajaloolisesse terviklikkusese rohkem. Oluline on tähele panna, et kummagi töötluse käigus objekti “ilusaks” või esteetiliseks tehes on võimalik pöördumatult hävitada selle teisi väärtuseid kandvaid elemente. Seetõttu soovitavad konservaatorid tihti sekkuda teostesse vähem, kui omanikud ehk sooviksid ning püüavad selgitada, miks ka vähem esteetiline objekt võib olla rohkem väärtuslik.

Miks valida meid?

Oleme oma valdkonna spetsialistid, mitmekülgsete kogemustega kultuuriväärtustega objektide seisukorra hindamisel ning konserveerimis- ja restaureerimisprojektide koostamisel ja ellu viimisel. Aastate jooksul pärast õpinguid oleme töötanud mitmete kultuuriväärtustega tegelevate ettevõtete ridades ning saanud põhjaliku ettevalmistuse ning osalenud regulaarselt täiendkoolitustel, mis puutub kaasaegsesse metoodikasse. Kui soovite personaalset ning fokusseeritud teenust, siis on OÜ Belify õige valik. Koostööpartnerina oleme pakkunud erialast alltöö teenust paljudele restaureerimis-ettevõtetele ning jätkame seda praktikat hea meelega ka tulevikus.

Näiteid tehtud töödest

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements
%d bloggers like this: